Vi är "Fyren"

Styrelsen och personalen

Charlotte Weilefors

Förskolechef

Henrik Gustavsson

Styrelseordförande

Frida Ljung

Ekonomiansvarig


Rasmus Pihlqvist

Sekreterare


Martin Persson

Materialansvarig


Malin Bergqvist

Löneansvarig