Vi är "Fyren"

Styrelsen och personalen

Charlotte Weilefors

Förskolechef

Sabina Otterborg

Styrelseordförande

Ola Wahlström

Ekonomiansvarig


Ralph Svärd

Sekreterare


Mikael Wall

Materialansvarig


Camilla Samuelsson

Löneansvarig