Vi är "Fyren"

Styrelsen och personalen

Charlotte Weilefors

Förskolechef

Henrik Gustavsson

Styrelseordförande

Ann Sofie Gullbring

Ekonomiansvarig


Henrik Skärnell

Sekreterare


Martin Persson

Materialansvarig


Wictoria Svensson

Löneansvarig