Vi är "Fyren"

Styrelsen och personalen

Charlotte Weilefors

Förskolechef

Sabina Otterborg

Styrelseordförande

Ann Sofie Gullbring

Ekonomiansvarig


Henrik Skärnell

Sekreterare


Mikael Wall

Materialansvarig


Camilla Samuelsson

Löneansvarig