Att vara medlem

Vad innebär det att vara med i ett föräldrakooperativ?

Vad ni förväntas göra

Som medlem i en kooperativ förskola är det naturligtvis lite mer att göra än annars. Det är en del möten som är obligatoriska, trevliga fester, jourvecka osv...

Styrelsearbete

Varje medlemsfamilj förväntas att delta i styrelsen under en tvåårsperiod per barn. De olika roller i styrelsen är ordförande, ekonomiansvarig, löneansvarig. materialansvarig och sekreterare/webbansvarig. Styrelsen träffas ungefär tio gånger per år. Utöver styrelsen finns olika arbetsgrupper. Varje medlemsfamilj har minst ett uppdrag per år.

Möten

Vi har regelbundna stormöten där vi beslutar om budget och annat viktigt för verksamheten. På dessa möten är det obligatoriskt att någon från varje familj är representerad. Vi har naturligtvis också helt vanliga föräldramöten som personalen ordnar.

Jourvecka

Föräldrarna har jour efter ett rullande schema cirka 2 gånger per termin. Under jourveckan ansvarar man för att:

  • Ombesörja städning av förskolans lokaler måndag - torsdag samt helgen.
  • Lämna skräp på återvinningsstationen.
  • Kolla tvättkorgen och tvätta det som finns där.
  • Under helgen göra vissa inköp av mat och material.

Övrigt

Varje vår och höst gör föräldrarna en gemensam storstädning av förskolans lokaler och gård. I samband med dessa har vi ofta också korvgrillning tillsammans med både föräldrar och barn.

Kort sagt - det är lite mer jobb men ger mycket mer tillbaka!