Förskolan Hjuviks Fyr

Ett föräldrakooperativ i Torslanda

       Välkomna till förskolan Fyren

  • Vi värdesätter trygga barngrupper, hög personaltäthet, samt mycket utevistelse. 
  • Vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn, där förskolans läroplan LpFö 18 ligger till grund. Vi skapar stimulerande lärmiljöer, där barnens lek, utveckling och lärande främjas på bästa sätt.
  • Alla våra barn och pedagoger är medlemmar i Frilufsfrämjandet och vi bedriver Mulle och Knytteverksamhet med regelbundna skogsutflykter både för de yngre och äldre barnen. 
  • Våra pedagoger har lång erfarenhet och flera av dem har arbetat på Fyren under många år. Vi har en stabil personalgrupp som visar värme, glädje och nyfikenhet, och som tillsammans med barnen utforskar och upptäcker leken och lärandets fantastiska värld. 
  • Den kooperativa verksamheten gör Fyren till en familjär och trygg miljö både för barn och vuxna. Föräldrarna har ett starkt engagemang i verksamheten,  vilket skapar en social gemenskap och ett härligt föräldranätverk. Pedagogerna ansvarar för planering och genomförande av den dagliga verksamheten.
  • Vi har en barngrupp på cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år.
  • All mat lagas på Fyren av vår kokerska Katarina. Vi vill främja bra matvanor och hälsosam mat. Maten är i största möjliga mån säsongsanpassad och ekologisk och lagas från grunden utan onödiga tillsatser.


            Vår verksamhetsidé bygger på följande ledord:

Trygghet

Varje barn ska känna trygghet när det är på förskolan.

Respekt

Vi visar varandra respekt och lyssnar på varandra.

Värme

Engagemang och värme är viktiga byggstenar för en harmonisk barngrupp med trygga individer.

Lust att lära

Vi strävar efter att bredda barnens erfarenhetsvärld på olika sätt.

Välkommen att söka förskoleplats för ditt barn hos oss på föräldrakooperativet Fyren!

Klicka här för att läsa mer och ansöka om plats.